ระบบ Bill payment เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

โดย เอกรินทร์ วันที่ 09 ก.ค. 2564

สหกรณ์ฯ ได้เพิ่มรหัสใหม่ เพื่อให้สมาชิกสามารถชำระหนี้ เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แล้ว โดยสมาชิกสามารถ ป้อนรหัส 302 เพื่อชำระหนี้ ได้แล้ว