ประกาศสหกรณ์ฯเป็นพื้นที่เสี่ยง โควิด-19

โดย ศรัณย์ วันที่ 16 ส.ค. 2564

สหกรณ์ฯประกาศ พื้นที่เสี่ยง โควิด-19

เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อ รายที่ 4,205  เข้ามาใช้บริการที่สหกรณ์ฯ ในวันที่ 2 สค 2564

 

จึงขอความร่วมมือ เลี่ยง การเข้ามาใช้บริการด้วยตัวเอง

ด้านสินเชื่อ

1. สมาชิกสามารถ ส่งคำขอกู้ทางไปรษณีย์, บริการส่งสินค้าอื่นๆ ( kerry, flash ) ที่สมาชิกสะดวก

โดย ส่งมาที่

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

 

255 ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

 

2 . ฝากคณะกรรมการตามเขตพื้นที่ 

3. หากจำเป็นต้องเข้ามาติดต่อด้วยตนเองสามารถยื่นที่หน้า สำนักงานสหกรณ์ฯ

 

โดยจะใช้ระยะเวลาเพื่อตรวจสอบเอกสารและทำความสะอาดเอกสาร สมาชิกจะได้รับเงินกู้ ประมาณ 3 วันทำการ

 

ติดต่อฝ่ายสินเชื่อ

06-2176-2094

08-0009-8009

 

ด้านการเงิน 

หากไม่มีเหตุจำเป็นขอให้สมาชิกเลี่ยง การเข้ามาบริการใช้หน้าเค้าเตอร์ ให้ใช้บริการผ่านระบบ ATM แทน

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล

06-4272-9971

09-8204-2065

06-3050-6038

09-3553-6968

หรือ

สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นได้ที่ ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ( คลิก )