สหกรณ์ฯ ได้การดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

โดย ศรัณย์ วันที่ 17 ส.ค. 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ได้การดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในสำนักงานและพื้นที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและให้ความมั่นใจแก่ สมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับบริการจากทาง สหกรณ์ฯ