ประกาศหน่วยเลือกตั้ง และจำนวนผู้แทนสมาชิกแต่ละเขต

โดย ศรัณย์ วันที่ 23 พ.ย. 2565

ประกาศหน่วยเลือกตั้ง และจำนวนผู้แทนสมาชิกแต่ละเขต

เปิดอ่านไฟล์   detail_3.pdf