มอบของขวัญวันเกิด ให้กับ กรรมการ ,ผู้ตรวจ,เจ้าหน้าที่

โดย admin วันที่ 12 ม.ค. 2560

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
ประธานเชิดชัย สิงห์มหันต์ มอบของขวัญวันเกิด ให้กับ กรรมการ ,

ผู้ตรวจ,เจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด
ที่เกิดในเดือน กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อเป็นกำลังใจในการปฎิบัติงานต่อไป