โดย admin 25 ต.ค. 2559

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด เป็นสถาบันการเงินที่มีความเข้มแข็ง ให้บริการสมาชิกอย่างมืออาชีพ พันธกิจ 1.พัฒนาการบริหารและการจัดการให้มีความเป็นมืออาชีพ 2.พัฒนาองค์กรอย่างมื...

  • รวมทั้งหมด : 1 หน้า :  1 
    มีจำนวนข้อมูลทั้งหมด : 1

อัลบั้มภาพ