สมาชิกที่ประสงค์จะฝากเงิน หรือ ชำระหนี้ต่อสหกรณ์ สามารถโอนเงินผ่านธนาคารต่างๆ เข้าฝากบัญชี ชื่อ " สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด "

ตามรายชื่อธนาคาร และเลขบัญชีประเภท ออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้

 

สาขา

เลขบัญชี

สกลนคร 412-1-00030-7                                                                       
   
   
   


หากโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯแล้ว กรุณาแฟ็กซ์ใบนำฝาก (เขียน ชื่อ ,เบอร์ติดต่อกลับ ,ระบุการฝากเพื่อชำนะหนี้ หรือ ฝากเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ) 

และโทรแจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกครั้ง  ที่เบอร์ 0-4297-2018 ,0-4297-2024 ,0-4297-2074 ต่อ 111 

พร้อมทั้งเก็บใบนำฝาก จนกว่าจะได้รับใบเสร็จตัวจริง

 

โดย admin วันที่ 26 ก.ค. 2561