โดย เอกรินทร์ 25 มี.ค 2563

สวัสดิการวันเกิดสมาชิก

1.ระเบียบ  สวัสดิการวันเกิดสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด    

โดย admin 17 ต.ค. 2562

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

เรื่อง  การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562   เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก...

โดย เอกรินทร์ 17 ต.ค. 2562

สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด เรื่อง  ขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก   อาศัยอำนาจแห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ว่าด้วยเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2560 และมติที่ประชุ...

โดย admin 05 พ.ค 2565

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัย

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัย             กรณีที่อยู่อาศัยของสมาชิกประสบอัคคีภัย, วาตภัย,     หรือภัยธรรมชาติ สหกรณ์จะจ...

โดย admin 25 ต.ค. 2559

สวัสดิการแก่สมาชิกเมื่อถึงแก่กรรม

    สวัสดิการแก่สมาชิกเมื่อถึงแก่กรรม   1.  บริจาค 5,000.-บาท         — เมื่อถึงแก่กรรม ได้รับเงินสวัสดิการ   1...

โดย admin 20 มี.ค 2560

สวัสดิการสงเคราะห์ศพ

สวัสดิการสงเคราะห์ศพ   เมื่อสมาชิกหรือคู่สมรสถึงแก่กรรม  มีสิทธิ์ได้รับเงิน     สงเคราะห์ศพ ดังนี้     กรณีเป็นสมาชิก   &nbs...

  • รวมทั้งหมด : 1 หน้า :  1 
    มีจำนวนข้อมูลทั้งหมด : 6