โดย admin 25 ต.ค. 2559

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก       สหกรณ์ฯ มีงบประมาณการจ่ายทุนสมาชิก ให้ในปีหนึ่ง ๆ   จำนวน 2,000,000.00 บาท ดังนี้     1.  ระดับประถมศึกษา...

โดย admin 25 ต.ค. 2559

สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก

สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก               สหกรณ์ฯ ตั้งเป็นกองทุนเพื่อนำดอกผลที่เกิดจาก     กองทุน มาจ่ายให้สมาชิ...

โดย admin 28 มี.ค 2560

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัย

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัย             กรณีที่อยู่อาศัยของสมาชิกประสบอัคคีภัย, วาตภัย,     หรือภัยธรรมชาติ ...

โดย admin 25 ต.ค. 2559

สวัสดิการแก่สมาชิกเมื่อถึงแก่กรรม

    สวัสดิการแก่สมาชิกเมื่อถึงแก่กรรม   1.  บริจาค 5,000.-บาท         — เมื่อถึงแก่กรรม ได้รับเงินสวัสดิการ   1...

โดย admin 20 มี.ค 2560

สวัสดิการสงเคราะห์ศพ

สวัสดิการสงเคราะห์ศพ   เมื่อสมาชิกหรือคู่สมรสถึงแก่กรรม  มีสิทธิ์ได้รับเงิน     สงเคราะห์ศพ ดังนี้     กรณีเป็นสมาชิก   &nbs...

  • รวมทั้งหมด : 1 หน้า :  1 
    มีจำนวนข้อมูลทั้งหมด : 5

อัลบั้มภาพ