โดย admin 19 ส.ค. 2565

ผู้จัดการ และรองผู้จัดการ

          นายนรินทร์ ผานะวงค์ผู้จัดการ         นายรักษ์มณี การุญรองผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ    

โดย เอกรินทร์ 30 ส.ค. 2565

ฝ่ายธุรการ ,พัสดุ ,ณาปนกิจ

นางวิทยาภรณ์ พรหมสาขาฯผู้ช่วยผู้จัดการอำนวยการ         น.ส.พัชรินทร์ กางทองหัวหน้าฝ่ายธุรการ    น.ส.พร้อมพรรณ ต้นเจริญกิจหัวห...

โดย admin 21 ส.ค. 2565

ฝ่ายการเงิน ทะเบียน และเงินโอน

  นางสาวชญาดา ธารานุกูล   ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน ทะเบียนและเงินโอน              นายสุปิยะ แก้วมิ่งดีห...

โดย admin 30 ส.ค. 2565

ฝ่ายบัญชี ข้อมูล และเทคโนโลยี

  น.ส.กนกวรรณ ภาสอนผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี ข้อมูลและเทคโนโลยี   นายเอกรินทร์ บุระเนตรหัวหน้าฝ่ายข้อมูลและเทคโนโลยี   น.ส.ณัฐสุดา ชฎากุลหัวหน้าฝ่ายบัญชี ...

โดย admin 21 ส.ค. 2565

ฝ่ายสินเชื่อและติดตามหนี้

  น.สนิดา การุญผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ              นายสุเมธ จาเพียราชห้วหน้าฝ่ายที่สินเชื่อ     นา...

โดย admin 27 ม.ค. 2560

พนักงานอื่นๆ

    นางบุญยืน จันได แม่บ้าน นางอ้อมใจ สุรินทร์ แม่บ้าน นายสมพงษ์ หดทะเสน ...

  • รวมทั้งหมด : 1 หน้า :  1 
    มีจำนวนข้อมูลทั้งหมด : 6