โดย ศรัณย์ 21 ธ.ค. 2565

เงินฝากออมทรัพย์

เงินรับฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปีไม่เสียภาษี สามารถฝากถอนผ่านระบบ atm ได้   หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ( Download )   เอกสารที่ต้องเตรียม ...

โดย ศรัณย์ 22 มี.ค 2566

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปีไม่เสียภาษี   เงื่อนไขการถอน *** ถอนได้เดือนละ 1 ครั้งหากเกิน 1 ครั้ง คิดค่าปรับ ในอัตราร้อยละ 0.10 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่ต่ำก...

โดย ศรัณย์ 21 ธ.ค. 2565

เงินฝากประจำ

เงินรับฝากประจำ 1. ระยะเวลาฝาก 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.25 ต่อปี 2. ระยะเวลาฝากครบ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.50 ต่อปี หนังสือขอเปิดบัญชีเ...

  • รวมทั้งหมด : 1 หน้า :  1 
    มีจำนวนข้อมูลทั้งหมด : 3

อัลบั้มภาพ