โดย ศรัณย์ 06 ก.ย. 2564

เงินฝากออมทรัพย์

เงินรับฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปีไม่เสียภาษี สามารถฝากถอนผ่านระบบ atm ได้   หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ( Download )   เอกสารที่ต้องเตรียม ...

โดย ศรัณย์ 06 ก.ย. 2564

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปีไม่เสียภาษี   เงื่อนไขการถอน *** ถอนได้เดือนละ 1 ครั้งหากเกิน 1 ครั้ง คิดค่าถอน 10% ของยอดถอน   หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก หนั...

โดย ศรัณย์ 06 ก.ย. 2564

เงินฝากออมทรัพย์ประจำ

เงินรับฝากออมทรัพย์ประจำ 1. ระยะเวลาฝาก 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.75 ต่อปี 2. ระยะเวลาฝากครบ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.00 ต่อปี หนังสือขอเ...

โดย ศรัณย์ 06 ก.ย. 2564

เงินรับฝากออมทรัพย์ เปี่ยมสุข

เงินรับฝากออมทรัพย์ เปี่ยมสุข อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.85 ต่อปี   รายละเอียด สมาชิกจะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เปี่ยมสุขได้คนละ 1 บัญชี และ เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 500 บาท ต้องฝา...

โดย ศรัณย์ 06 ก.ย. 2564

เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.80 ต่อปี รายละเอียด สมาชิกจะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้คนละ 1 บัญชี และ เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 100 บ...

  • รวมทั้งหมด : 1 หน้า :  1 
    มีจำนวนข้อมูลทั้งหมด : 5