โดย admin 17 มี.ค 2560

การให้เงินกู้

การให้เงินกู้ สหกรณ์ฯให้เงินกู้แก่สมาชิก 4 ประเภทคือ 1.       เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  ให้กู้ได้ 12 เท่าของเงินเดือน  ไม่เกิน 400,000.-บาท ชำระ 72...

  • รวมทั้งหมด : 1 หน้า :  1 
    มีจำนวนข้อมูลทั้งหมด : 1

อัลบั้มภาพ