โดย ศรัณย์ 13 พ.ค 2565

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ( โควิด ) หมดเขต เขต 30 ธ.ค. 2565

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ( โควิด ) หมดเขต 30 ธ.ค. 2565 สามารถกู้ได้ร้อยละ 6 ของทุนเรือนหุ้น แต่ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรัอยละ 6.75 % ต่อปี   คุณสมบัติ     เป็นสมาชิกมาแล้...

โดย ศรัณย์ 21 เม.ย. 2565

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉ.) หรือ ATM (AT)

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน หรือ ATM สามารถกู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรัอยละ 6.75 % ต่อปี   คุณสมบัติ     เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน...

โดย ศรัณย์ 21 เม.ย. 2565

เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (สช.)

เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถกู้ได้ไม่เกิน 15 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 400,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรัอยละ 6.75 % ต่อปี   คุณสมบัติ เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือนและ ส่งเ...

โดย ศรัณย์ 21 เม.ย. 2565

เงินกู้สามัญปกติ (ส.)

เงินกู้สามัญปกติ อัตราดอกเบี้ยรัอยละ 6.75 % ต่อปี สามารถกู้ได้ไม่เกิน 70 เท่าของเงินเดือน .......   1. วงเงินไม่เกิน 3,600,000 บาท   คุณสมบัติ เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือ...

โดย ศรัณย์ 21 เม.ย. 2565

เงินกู้พิเศษ (พ.)

เงินกู้พิเศษ อัตราดอกเบี้ยรัอยละ 6.75 % ต่อปี สามารถกู้ได้ไม่เกิน 85 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 4,500,000 บาท   คุณสมบัติ เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และ ส่งเงินค่าหุ้น 12 งวด ...

  • รวมทั้งหมด : 1 หน้า :  1 
    มีจำนวนข้อมูลทั้งหมด : 5