โดย พร้อมพรรณ 04 พ.ค 2567

เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษผลกระทบต่อการดำรงชีพ 2567

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษผลกระทบต่อการดำรงชีพประจำวัน หมดเขต 31 ธ.ค. 2567 คุณสมบัติ     เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือนและ ส่งเงินค่าหุ้น 1 งวด   สิทธิการกู้   &...

โดย ศรัณย์ 04 พ.ค 2567

เงินกู้เพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก

เงินกู้เพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก คุณสมบัติ     เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือนและ ส่งเงินค่าหุ้น 1 งวด   สิทธิการกู้      สามารถกู้ได้แต่ไม่เกิน 100,000 บาท โดย...

โดย ศรัณย์ 04 พ.ค 2567

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉ.) หรือ ATM (AT)

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน หรือ ATM สามารถกู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรัอยละ 6.5 % ต่อปี   คุณสมบัติ     เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือนแ...

โดย ศรัณย์ 04 พ.ค 2567

เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (สช.)

เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถกู้ได้ไม่เกิน 15 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 400,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรัอยละ 6.5 % ต่อปี   คุณสมบัติ เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือนและ ส่งเง...

โดย ศรัณย์ 26 มิ.ย. 2567

เงินกู้สามัญปกติ (ส.)

เงินกู้สามัญปกติ อัตราดอกเบี้ยรัอยละ 6.25 % ต่อปี สามารถกู้ได้ไม่เกิน 70 เท่าของเงินเดือน ....... ประกาศเพิ่มเติมมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 24 ปี 2565 ผู้ที่เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 มกราคม 2...

โดย ศรัณย์ 02 ส.ค. 2565

เงินกู้พิเศษ (พ.)

เงินกู้พิเศษ อัตราดอกเบี้ยรัอยละ 6.5 % ต่อปี สามารถกู้ได้ไม่เกิน 85 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 4,500,000 บาท   คุณสมบัติ เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และ ส่งเงินค่าหุ้น 12 งวด ...

  • รวมทั้งหมด : 1 หน้า :  1 
    มีจำนวนข้อมูลทั้งหมด : 6

อัลบั้มภาพ