วันศุกร์ 18 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

โดย เอกรินทร์ วันที่ 15 พ.ค 2561

รียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด
หยุดทำการ  วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561เนื่องจากเดินทางไป
ประชุมใหญ่ชมรมเจ้าหน้าที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์