โครงการเขตพื่้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ

โดย เอกรินทร์ วันที่ 09 ก.ค. 2562

นายวีระชน ธิมะสาร ประธาณสหกรณ์ เป็นตัวแทนของโครงการเขตพื่้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบงบสนับสนุบโครงการกิจกรรมของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ ในวันที่ 9 กรฎาคม 2562