วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ร.9)

โดย เอกรินทร์ วันที่ 13 ต.ค. 2562

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ร.9)
สหกรณ์ออมทรัยพ์ครูสกลนครหยุดทำการในวันที่ 14 ตุลาคม 2562 จะเปิดทำงานในวันที่ 15 ตุลาคม 2562