เขตและประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการครบวาระหรือตำแหน่งที่ว่างแต่ละเขต

โดย เอกรินทร์ วันที่ 31 ต.ค. 2562

ประกาศ

เรือง     เขตและประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการครบวาระหรือตำแหน่งที่ว่างแต่ละเขต

    ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สกลนคร จำกัด ชุดที่ 62 จะสิ้นสุด ...

 

อ่านประกาศ

*************ใบสมัครกรรมการ****************

ใบสมัครผู้จะรับการสรรหาเป็นกรรการดำเนินการ

ใบสมัครผู้จะรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ

 **************ใบสมัครประธาน****************

ใบสมัครผู้จะรับการสรรหาเป็นประธานดำเนินการ

ใบสมัครผู้จะรับการเลือกตั้งเป็นประธานดำเนินการ

***********************************************