วันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

โดย เอกรินทร์ วันที่ 01 พ.ย. 2562

สหกรณ์ออมทรัพยครูสกลนคร จำกัด ได้เข้าร่วมวันออมแห่งชาติ ในเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562