โครงการของขวัญวันเกิดสมาชิก

โดย เอกรินทร์ วันที่ 11 มี.ค 2563

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนครจำกัด ทุกท่าน ขณะนี้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด กำลังพัฒนาโปรแกรมให้เงินเป็นของขวัญวันเกิดแก่สมาชิก เพื่อให้ระบบเป็นไปอย่างถูกต้องในการนำเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ขอให้สมาชิกตรวจสอบบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์(เล่มแดง) และวันเดือนปีเกิดสมาชิกให้ถูกต้อง โดยสมาชิกสามารถโทรสอบถามได้ที่สหกรณ์หรือตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563 ขอบคุณครับ