ประชุมสัมนาศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิก ปี 2563

โดย เอกรินทร์ วันที่ 15 ส.ค. 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด จัดประชุมสัมนาศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิก เรือง พัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิกสหกรณ์

ระหว่างวันที่ 15-16 สค. 63 ณ หอประชุมคุรุสดุดี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด