อบรมกรรมการดำเนินการใหม่ รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่25 - 28 สค. 63 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่

โดย เอกรินทร์ วันที่ 26 ส.ค. 2563

นายวีระชน ธิมะสาร ประธานสอ.ครูสกลนคร จำกัด นำคณะกรรมการใหม่ เข้าร่วมอบรมกรรมการดำเนินการใหม่ รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่25 - 28 สค. 63 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่