การร่วมมือทางการเิงนระหว่างสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูพิจิตรกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนครเพื่อบริการสมาชิก

โดย เอกรินทร์ วันที่ 21 ก.ย. 2563

นายวีระชน ธิมะสาร ประธานฯสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด นำคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ต้อนรับคณะกรรมการจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิต จำกัด เพื่อทำธุรกรรมด้านการเงินโดยการร่วมมือระหว่างสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูพิจิตรกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนครเพื่อบริการสมาชิก ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอินทราภิรมย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด