ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่่ 30/2563

โดย เอกรินทร์ วันที่ 29 ก.ย. 2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่่ 30/2563 ณ ห้องประชุมอินทราภิรมย์ วันพุธที่ 23 กันยายน 2563