สอ.ครูนครพนม จำกัด ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมและศึกษาดูงาน

โดย เอกรินทร์ วันที่ 22 ต.ค. 2563

นายสาทิน ไชยรา เลขานุการ สอ.ครูสกลนคร จำกัด นำคณะกรรมการฯและฝ่ายจัดการต้อนรับ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.ครูนครพนม จำกัด ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมและศึกษาดูงาน สอ.ครูสกลนคร จำกัด ใน วันที่ 21 ตุลาคม 2563