ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 63 ครั้งที่ 37/2563

โดย เอกรินทร์ วันที่ 11 พ.ย. 2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 37/2563 ณ ห้องประชุมอินทราภิรมย์ วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563