ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวจริตน้อม

โดย เอกรินทร์ วันที่ 19 พ.ย. 2563

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวจริตน้อม
จากการจากไปของ
ท่าน สถิตย์ จริตน้อม
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด