ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63

โดย เอกรินทร์ วันที่ 04 ม.ค. 2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอินทราภิรมย์ วันจันทร์ 4 มกราคม 2564