ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

โดย เอกรินทร์ วันที่ 25 ม.ค. 2564

จุดที่ 1 หอประชุม คุรุสดุดี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด