สมาชิกสมทบ 2564

โดย เอกรินทร์ วันที่ 03 มี.ค 2564

อ่านคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ

 

ใครบ้างเป็นสมาชิกสมทบกับสหกรณ์ได้ ?

 

1. เป็นบุตร (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) หรือคู่สมรส หรือบิดา มารดา ของสมาชิก หรือบิดา มารดา ของคู่สมรสสมาชิก 

(คลิ๊ก วิธีใบสมัครสมาชิกสมทบ) ยื่นที่สหกรณ์ฯ

 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมทบ
UploadImage
 

1 . สิทธิ์รับฝากเงิน พร้อมดอกเบี้ยสูง
เพราะการออมเป็น หลักแห่งการสร้างความสุข สมาชิกสมทบสามารถนำเงินมาฝาก กับ สหกรณ์  ในประเภทบัญชีเงินฝากต่างๆ ที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับทุกการออม เช่นบัญชีออมทรัพย์พิเศษ  บัญชีออมทรัพย์

 

UploadImage
 

2 . สิทธิ์การกู้หุ้น หรือ เงินฝาก ของสมาชิก

ในยามจำเป็นที่สมาชิกต้องการจะใช้เงิน สมาชิกสมทบก็ยังสามารถกู้เงิน มาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

โดยสมาชิกสมทบสามารถ กู้ได้ไม่เกิน 90% ของหุ้น 

 

UploadImage

3. สิทธิ์การซื้อหุ้น และ รับเงินปันผล

สมาชิกสมทบสามารถ ซื้อหุ้นและรับผลตอบแทน เป็นเงินปันผลได้ สามารถถือหุ้นไม่จำกัด