ลงนามสัญญา กู้ยืมเงินสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย เอกรินทร์ วันที่ 29 มี.ค 2564

นายวีรชน ธิมะสาร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนครจำกัด พร้อม คณะกรรมการ ผู้จัดการ  ร่วมลงนามสัญญา กู้ยืมเงิน กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย   ในวันที่ 29 มีนาคม 2564