บริจาค ช่วยเหลือโรงพยาบาล เพื่อสู้โควิด

โดย เอกรินทร์ วันที่ 05 ส.ค. 2564

คณะกรรมการสอ.ครู สกลนคร จำกัด มีมติอนุมัติงบประมาณ 105,000 บาทเพื่อช่วยเหลือรพ.ในจังหวัดสกลนคร เพื่อสู้ภัยโควิด 19 และมอบให้กรรมการประจะเขตนำมอบให้ รพ.ในพื้นที่ ทุกอำเภอ