รับสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกรรมการตำแหน่งที่ว่าง

โดย ศรัณย์ วันที่ 07 พ.ย. 2565

โดยผู้ที่ต้องการสมัครต้องใช้เอกสาร

ใบสมัครทั้ง 2 ใบ ด้านล่าง

เพื่อเข้ารับการสรรหาและรับการเลือกตั้ง

 

Click เพื่อ Download ใบสมัครเข้าสรรหากรรมการ