ช่องทางการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกด้วยตนเอง "ผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก"

โดย เอกรินทร์ วันที่ 13 ก.ย. 2566

ด้วยสหกรณ์ ได้เพิ่มช่องทางการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก 

โดยที่สมาชิกไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่สหกรณ์ฯ หรือการโทรศัพท์ เข้ามาที่สหกรณ์ ไม่ต้องเสียเวลา

และสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง  ผ่านระบบตรวจสอบข้อมูล