โครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อน ในการดำรงชีพเงินเดือนคงเหลือไม่ถึง 30%

โดย ศรัณย์ วันที่ 11 ก.ค. 2566