การปิดระบบภายในของสหกรณ์ฯ

โดย เอกรินทร์ วันที่ 13 ต.ค. 2566

สหกรณ์ฯ จะทำการปิดระบบภายในของสหกรณ์ฯ เป็นจำนวน 1 วัน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2666 เวลา 9:00 น.เป็นต้นไป เพื่อปรับปรุงระบบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์  ส่งผลให้สมาชิกจะไม่สามารถทำธุรกรรมการเงินต่างๆ ผ่านตู้ ATM รวมถึงเข้าระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกได้ ขอให้สมาชิกทุกท่านวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า สหกรณ์ฯ ขออภัยในความไม่สะดวก