ตรวจสอบข้อมูลเพื่อสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ

โดย เอกรินทร์ วันที่ 16 พ.ย. 2566

สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูล  โรงเรียนที่สมาชิกสังกัด

 ได้ที่ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ภายในเว็บไซต์ สหกรณ์ฯ

หรือ ผ่าน line ของสหกรณ์ฯ กรณี ข้อมูลในระบบไม่ตรงกับที่สมาชิก

สังกัดหรือมีย้ายโรงเรียน  สมาชิกสามารถแจ้ง เปลี่ยนแปลง

ข้อมูลได้ ผ่านระบบตรวจสอบ ฯ หรือแจ้งดัวยตนเองที่สหกรณ์ฯ

พร้อมหลักฐานภายใน     วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566     เพื่อในการใช้สิทธิ์

ออกเสียงในการสรรหา เป็นประธานและกรรมการดำเนินการ 

 ติดต่อสอบถาม ฝ่ายข้อมูลและเทคโนฯ  088-640-9809 ,097-062-5490