สมาชิสามารถตรวจสอบวิธีรับเงินปันผลเฉลี่ยคืน

โดย เอกรินทร์ วันที่ 26 ธ.ค. 2566

แจ้ง สมาชิสามารถตรวจสอบวิธีรับเงินปันผลเฉลี่ยคืน ได้ที่ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ที่เมนูบัญชีธนาคาร(เงินเดือน)
ในกรณีสมาชิกประสงค์ เปลี่ยนแปลงการรับเงินปันผลเฉลี่ยคืนสามารถแจ้ง
ได้ที่ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ที่เมนู ข้อมูลส่วนบุคคล หรือแจ้งด้วยตนเองที่สหกรณ์ฯ ภายใน วันที่ 8 มกราคม 2567