ประกาศ การส่งใบเสร็จประจำเดือนสำหรับข้าราชการบำนาญ

โดย พร้อมพรรณ วันที่ 16 ก.พ. 2567

 

แจ้งสมาชิกสหกรณ์ข้าราชการบำนาญทุกสังกัด ผู้มีความประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินประจำเดือน แจ้งความจำนงมายังสหกรณ์ฯ

รายละเอียดตามประกาศ และส่งแบบฟอร์มการขอรับใบเสร็จ

คลิกเพื่ออ่านประกาศ >> ประกาศ เรื่อง การส่งใบเสร็จรับเงินประจำเดือนสมาชิกข้าราชการบำนาญ

 

!! Download แบบฟอร์ม !! >> แบบฟอร์ม การขอรับใบเสร็จรับเงินประจำเดือนข้าราชการบำนาญ