ประกาศ เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์กรณีพิเศษ อุดมทรัพย์ 2

โดย พร้อมพรรณ วันที่ 22 ก.พ. 2567

!!เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์กรณีพิเศษ "อุดมทรัพย์2"!!

เปิดบัญชีเริ่มต้น ตั้งแต่ 10,000 - 5,000,000 บาท

ดอกเบี้ยสูงสุด 3.50 % ต่อปี

(ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.2567 - 15 ก.พ.2569)

อ่านรายละเอียด และหนังสือขอเปิดบัญชี

คลิกที่นี่ >>> ประกาศ เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์กรณีพิเศษอุดมทรัพย์ 2