โดย เอกรินทร์ 20 พ.ย. 2566

หยุดการแจ้งย้ายหน่วยงาน

{{title}}

โดย เอกรินทร์ 16 พ.ย. 2566

ตรวจสอบข้อมูลเพื่อสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ

สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูล  โรงเรียนที่สมาชิกสังกัด  ได้ที่ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ภายในเว็บไซต์ สหกรณ์ฯ หรือ ผ่าน line ของสหกรณ์ฯ กรณี ข้อมูลในระบบไม่ตรงกับที่สมาชิก สังกัดหรือมีย้ายโร...

โดย เอกรินทร์ 13 ต.ค. 2566

การปิดระบบภายในของสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ฯ จะทำการปิดระบบภายในของสหกรณ์ฯ เป็นจำนวน 1 วัน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2666 เวลา 9:00 น.เป็นต้นไป เพื่อปรับปรุงระบบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ...

โดย เอกรินทร์ 28 ก.ย. 2566

เกษียณอายุราชการ

{{title}}

โดย เอกรินทร์ 18 ก.ย. 2566

สหกรณ์ฯได้ปรับปรุงระบบตรวจสอบข้อมูลใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยกำหนด link ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกใหม่

สหกรณ์ฯได้ปรับปรุงระบบตรวจสอบข้อมูลใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยกำหนด  link ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกใหม่ จาก www.sakon-coop.net/logon.php ไปเป็น  http://www.sakon-coop.net/coop/logon.php...

โดย เอกรินทร์ 14 ก.ค. 2566

ข้อปฎิบัติเมื่อสมาชิกย้ายโรงเรียนหรือย้ายไปต่างจังหวัด

แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ 1. สมาชิกที่ได้รับคำสั่งย้าย หรือย้ายไปรับราชการในสังกัดใหม่ หรือย้ายไปต่างจังหวัด แต่ไม่ได้แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ ทำให้สมาชิกอาจเสียสิทธิ์บางอย่างได้ สหกรณ์ฯ จึงขอความร่วมม...

โดย เอกรินทร์ 13 ก.ย. 2566

ช่องทางการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกด้วยตนเอง "ผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก"

ด้วยสหกรณ์ ได้เพิ่มช่องทางการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก  โดยที่สมาชิกไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่สหกรณ์ฯ หรือการโทรศัพท์ เข้ามาที่สหกรณ์ ไม่ต้องเสียเวลา และสามารถตรวจสอบได...

โดย ศรัณย์ 02 มี.ค 2566

นโยบาย ปปง.โดย ศรัณย์ 01 พ.ย. 2565

วารสารประชาสัมพันธ์

คลิกเพื่อเปิดอ่าน{{title}}

โดย เอกรินทร์ 26 มิ.ย. 2566

สมาชิกหักเงินได้บางส่วนโดย เอกรินทร์ 20 ก.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทาง ชำระเงินอีก 1 ช่องทาง

ตามกระทรวงศึกษาฯต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องการหักเงินเดือนฯ โดยจะต้องมีเงินคงเหลือเข้าบัญชีหลังจากหักหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของรายรับ โดยเขต  สมาชิกสงสัยว่าสหกรณ์หัก...โดย ศรัณย์ 01 มี.ค 2565

สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ผู้ค้ำประกันเปิดรับสมัครสมาชิก (กรณีพิเศษ)

  รายละเอียดประกาศ ใบสมัคร (คลิก){{title}}

โดย เอกรินทร์ 14 ต.ค. 2564

ประกาศวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2564

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและช...

โดย ศรัณย์ 30 พ.ย. 2564

สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ เปิดรับสมัครสมาชิก อายุ 20-70 ปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 065-029-3166 คุณฟ้า Download ใบสมัครประเภทสามัญ (คลิก) Download ใบสมัครประเภทสมทบ (คลิก) {{title}} รายละเอียด

โดย ศรัณย์ 17 ส.ค. 2564

สหกรณ์ฯ ได้การดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ได้การดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในสำนักงานและพื้นที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและให้ความมั่นใจแก่ สมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับบริการจากทาง สหกรณ์ฯ {{title}}

  • รวมทั้งหมด : 5 หน้า :  1   2    3    4    5   Next>>
    มีจำนวนข้อมูลทั้งหมด : 95